Skip to main content

Generelle helbredsundersøgelser: Lægefaglig vurdering

Det er vigtigt at huske, at generelle helbredsundersøgelser skal tilpasses dine individuelle behov.
Blodtryk hos læge
Blodtryk hos læge
Foto: Lægerne Danmark
Udgivet: 3. april 2024

Jakob Fraes
Speciallæge i Almen Medicin, Ph.d.

For at opnå den bedste forståelse for, om det kan anbefales at få foretaget en generel helbredsundersøgelse kræver det en afbalanceret viden om både de potentielle gavnlige konsekvenser og potentielle skadelige konsekvenser. Nedenfor er der udarbejdet en vejledning, som fremhæver nøglepunkterne for dig, der overvejer en sådan undersøgelse.

Gavnlige konsekvenser og fordele ved generelle helbredsundersøgelser

Tidlig opdagelse: Gennem en generel helbredsundersøgelse kan tidlige stadier af sygdomme opdages før symptomer opstår, hvilket kan føre til tidligere og mere succesfuld behandling.

Forebyggelse: Regelmæssige check-ups kan hjælpe med at identificere risikofaktorer for sygdom, som kan håndteres gennem ændringer i livsstilen, før de udvikler sig til mere alvorlige forhold.

Helbredsovervågning: For dem med kroniske tilstande eller efter en operation, kan regelmæssige helbredsundersøgelser være afgørende for at overvåge deres tilstand og tilpasse behandlingen.

Skadelige konsekvenser og ulemper ved generelle helbredsundersøgelser

Overdiagnosticering: En helbredsundersøgelse kan føre til overdiagnosticering, hvor harmløse tilstande opdages og behandles unødigt, hvilket kan medføre unødvendig angst og behandling.

Unødvendige tests: Undersøgelserne kan føre til unødvendige yderligere tests, som kan være bekostelige, tidskrævende, og undertiden invasive samt give psykologisk stresspåvirkning.

Falske positive/negative resultater: Helbredsundersøgelser kan give falske positive eller negative resultater, hvilket kan resultere i yderligere unødvendige procedurer eller en fejlagtig følelse af sikkerhed samt medføre psykologisk stress.

Målgruppen for generelle helbredsundersøgelser

Risikogrupper: Personer med en familiehistorik af visse sygdomme, dem med kendte risikofaktorer for kroniske tilstande, eller ældre voksne, kan have gavn af regelmæssige helbredsundersøgelser.

Personer uden klare symptomer: Dem, der oplever generel uspecifik utilpashed uden klare symptomer, kan ønske en helbredsundersøgelse for at få et bredere indblik i deres sundhedstilstand.

Videnskabens anbefalinger

Ifølge videnskabelige retningslinjer bør beslutningen om at gennemgå generelle helbredsundersøgelser træffes på individuel basis, i samråd med en kvalificeret læge, evt. en privat læge. Videnskaben understreger behovet for at veje fordelene ved tidlig opdagelse og forebyggende sundhedsrådgivning op mod risikoen for overdiagnosticering, falske resultater og relateret angst.

For de fleste raske voksne uden symptomer eller særlige risikofaktorer, anbefaler mange eksperter ikke at få fortaget hyppige generelle helbredsundersøgelser. Der er lavet store studier som understøtter denne anbefaling, da denne type generelle helbredsundersøgelser ikke forebygger sygdom eller død.

Det er essentielt at huske, at generelle helbredsundersøgelser skal tilpasses individuelle behov og ikke erstatte den løbende dialog med en læge. Et informeret valg er det bedste valg, så sørg for at diskutere muligheder og bekymringer med din praktiserende læge eller Lægerne Danmark, inden du tager en beslutning.