Skip to main content

Privatlivspolitik

Hos Lægerne Danmark prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Lægerne Danmarks måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Lægerne Danmark.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
Lægerne Danmark ApS
Philip Heymans Alle 17, 1. sal, 2900 Hellerup
CVR-nr.: 41770864
E-mail: mail@laegernedanmark.dk
Telefonnummer: +45 29 64 11 55

2. Når du bestiller tid hos en almen praktiserende læge via vores platform

2.1. Lægerne Danmark som databehandler

Når du benytter vores platform til at booke en tid hos en praktiserende læge, er Lægerne Danmark databehandler for de personoplysninger, du giver os, og vi behandler alene disse oplysninger på den pågældende læges instruks.

Vi henviser dig derfor til den pågældende læges privatlivspolitik, hvor du kan se, hvordan den dataansvarlige behandler dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger

De personoplysninger som Lægerne Danmark behandler om dig som databehandler er:

 • Dit navn
 • Din fødselsdato
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Betalings-/faktureringsoplysninger

Vi behandler disse oplysninger under instruks fra de dataansvarlige læger, hvor vi assisterer med tidsbestilling, fakturering og bogholderi.

3. Hvis du besøger hjemmesiden https://laegernedanmark.dk/

3.1. Cookies

Typer af personoplysninger

Lægerne Danmark anvender cookies på hjemmesiden https://laegernedanmark.dk/ og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Lægerne Danmark kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP-adresse
 • MAC adresse
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: https://laegernedanmark.dk/cookiepolitik/.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring generelt
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag

Lægerne Danmark behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger i vores cookiepolitik, som er tilgængelig her: https://laegernedanmark.dk/cookiepolitik/.

Opbevaringsperiode

Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik, som er tilgængelig her: https://laegernedanmark.dk/cookiepolitik/.

Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

3.2 Hvis du henvender dig os via vores mail på hjemmesiden

Typer af personoplysninger

Når du sender e-mails til mail@laegernedanmark.dk eller i øvrigt kommunikerer med Lægerne Danmark, indsamler og behandler Lægerne Danmark dine personoplysninger. Lægerne Danmark indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mailadresse.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
Håndtering af din henvendelse

Behandlingsgrundlag

Lægerne Danmark behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden afhænger af henvendelsens karakter, og vi sletter dine personoplysninger lige så snart, vi ikke har et sagligt formål med at opbevare dem eller er underlagt en lovgivningsmæssig forpligtelse, som kræver opbevaring af dine personoplysninger.

4. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Lægerne Danmark leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Lægerne Danmarks udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Lægerne Danmark har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter og/eller EU-US Data Privacy Framework Hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS kontakt os venligst på mail@laegernedanmark.dk. Du kan også anmode om en kopi af vores overførselsgrundlag ved at skrive til os.

5. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

6. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Lægerne Danmark ApS
Philip Heymans Alle 17, 2900 Hellerup
E-mail: mail@laegernedanmark.dk
Telefonnummer: +45 29 64 11 55

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk