Skip to main content

Bør du få en forebyggende screening med helkrops MR?

Helkrops MR-scanning
Helkrops MR-scanning
Foto: Accuray/Unsplash
Udgivet: 21. marts 2024

Jakob Fraes
Speciallæge i Almen Medicin, Ph.d.

Helkrops MR-skanninger er en praksis der måske ikke er så gavnlig, som du tror.

Som praktiserende læge, der dagligt står over for de sundhedsmæssige bekymringer og spørgsmål fra mine patienter, finder jeg det vigtigt at adressere et emne, der har vakt en del debat i sundhedssektoren: forebyggende helkrops MR-skanning på raske personer uden symptomer. Dette indlæg er rettet mod dem, der overvejer sådan en screening, og formålet er at give en afbalanceret forståelse af emnet baseret på den nuværende videnskabelige konsensus.

Fordele ved Helkrops MR-Screening

Der er ingen tvivl om, at MR-teknologien er en fantastisk udvikling inden for medicinsk billedgivning, med potentiale til at give dybdegående indblik i kroppens indre uden at anvende skadelig stråling. Når det anvendes målrettet, kan MR-skanninger opdage sygdomme i tidlige stadier, hvor de måske endnu ikke har manifesteret sig symptomatisk. Dette åbner op for tidlig intervention, der potentielt kan forbedre prognosen for visse tilstande. Derudover tilbyder en helkrops MR-skanning et omfattende billede af mange organer og væv på én gang, hvilket kan reducere behovet for flere separate tests.

Ulemper og Bekymringer

Til trods for disse fordele, er der en voksende konsensus om, at de potentielle ulemper ved rutinemæssige forebyggende helkrops MR-skanninger på raske personer uden symptomer, ofte opvejer fordelene. En væsentlig bekymring er risikoen for overdiagnosticering, hvor MR-skanningen afslører benigne eller ubetydelige tilstande, der aldrig ville have udviklet sig til et reel helbredsproblem. Dette kan lede til unødvendige, og i visse tilfælde skadelige, behandlinger og yderligere undersøgelser, som kan forårsage betydelig angst og andre negative psykosociale effekter hos patienten.

Falske positive resultater er en anden stor bekymring. En initial MR-skanning kan indikere et problem, der ved yderligere undersøgelse viser sig ikke at være til stede. Denne cyklus af yderligere diagnostik og de følelsesmæssige rutsjeture, det medfører, kan være dybt stressende for patienter.

Videnskabens Dom

Den videnskabelige litteratur peger på, at de gavnlige effekter af helkrops MR-skanninger på raske personer uden symptomer, ikke overvejende opvejer de potentielle skader og bekymringer forbundet med praksissen. Det er vigtigt at nævne, at medicin og sundhedsrådgivning altid bør være personlig og baseret på enkelte tilfældes specifikke behov og risikofaktorer. Derfor, på nuværende tidspunkt og med den nuværende evidens for øje, anbefaler vi fra Lægerne Danmark ikke rutinemæssige forebyggende helkrops MR-skanninger til raske personer uden specifikke symptomer eller risikofaktorer.

Afsluttende Tanker

Beslutningen om at gennemgå medicinske undersøgelser, herunder helkrops MR-skanning, bør altid tages i samråd med din læge, med en grundig overvejelse af både potentielle fordele og risici. Sundhed er dybt personlig, og hvad der er rigtigt for én person, er ikke nødvendigvis det for en anden. Som din sundhedsrådgiver er mit mål at sikre, at du har den information, der er nødvendig for at træffe informerede beslutninger om din sundhed.