Skip to main content

Kørekortattest: Alt du bør vide før ud bestiller

Fagligt opdateret: 22. maj 2024

Når du søger om at få eller forny dit kørekort, kræver myndighederne i mange tilfælde en attest fra en læge. Denne attest bekræfter, at du opfylder de sundhedsmæssige krav til at køre bil. Læs videre for at få svar på dine spørgsmål og for at være klar til din næste lægeaftale.

Jakob Fraes
Speciallæge i Almen Medicin, Ph.d.
Læs mere om Kørekortattest (For gruppe 2-sikrede). Alt du bør vide.

Hvad undersøger lægen ved en kørekortattest?

Når du søger om et kørekort eller skal forny dit nuværende, vil en lægeattest ofte være nødvendig for at sikre, at du sundhedsmæssigt er i stand til at køre bil sikkert. Under denne undersøgelse vil lægen tage højde for flere sundhedsaspekter:

Synstest

 • Nær- og fjernsyn: For at sikre, at du kan se skarpt både på korte og lange afstande.
 • Perifert syn: For at tjekke dit sidesyn, hvilket er vigtigt for at kunne se andre køretøjer, cyklister og fodgængere.
 • Farvesyn: Selvom det ikke altid er et krav, kan det være vigtigt at skelne mellem trafiklys og andre signaler.

Motorik og koordination

Dine reflekser og evne til at udføre præcise bevægelser kan vurderes for at sikre, at du kan reagere hurtigt og korrekt i trafikken.

Helbredshistorie og aktuelle helbredstilstande

Lægen vil spørge ind til:

 • Kroniske sygdomme som diabetes, epilepsi eller hjertesygdomme.
 • Eventuelle neurologiske tilstande, som kan påvirke din evne til at køre.
 • Psykiske lidelser eller tilstande, som kan have en indvirkning på din opmærksomhed, dømmekraft eller reaktionsevne.
 • Medicin: Nogle typer medicin kan påvirke din evne til at køre, enten ved at gøre dig træt, påvirke din reaktionstid eller på andre måder.

Hørelse

Selvom det ikke er lige så kritisk som synet, kan god hørelse være medvirkende til at gøre din kørsel sikrere, da det hjælper dig med at opfatte horn, sirener og andre advarsler.

Generel fysisk vurdering

Dette kan inkludere en tjek af dit blodtryk, hjertefunktion eller andre relevante tests, afhængigt af din alder og helbredshistorie.

Det er vigtigt at huske, at formålet med denne attest ikke er at forhindre dig i at køre, men snarere at sikre, at alle, der kører på vejene, gør det sikkert og uden unødig risiko for sig selv eller andre. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er det altid en god idé at drøfte dem med din læge.

Hvad sker der, hvis jeg ikke består lægens vurdering?

At opnå et kørekort er ikke kun et spørgsmål om at kunne køre en bil; det handler også om at kunne gøre det sikkert. Når en læge vurderer, om du er egnet til at have et kørekort, tager de hensyn til mange aspekter af dit helbred. Hvis du ikke består denne vurdering, kan det føles skuffende, men det er vigtigt at huske, at beslutningen er truffet i alles bedste interesse. Her er hvad der kan ske og hvad du kan gøre:

Anmode om en anden lægevurdering

Hvis du føler, at den første vurdering ikke var korrekt eller retfærdig, har du ret til at søge en anden mening. Du kan henvende dig til en anden praktiserende læge eller en specialist, afhængigt af den specifikke sundhedsmæssige bekymring, der blev rejst.

Få en midlertidig attest med betingelser

I nogle tilfælde kan det være, at dit helbredsproblem ikke nødvendigvis udelukker dig fra at køre, men kræver visse forholdsregler. Et eksempel kan være, at hvis din synsstyrke ikke er optimal, kan du få en attest, der kun gælder, når du kører med briller eller kontaktlinser. Andre betingelser kan være restriktioner i køretid eller afstanden du må køre, især hvis træthed er en bekymring.

Deltagelse i en specialiseret køreprøve

For nogle personer kan en traditionel køreprøve ikke nøjagtigt vurdere deres evne til at køre sikkert. I sådanne tilfælde kan du blive anmodet om at tage en specialiseret prøve, som tager hensyn til dine specifikke behov eller begrænsninger. Denne prøve vil typisk blive overvåget af en ekspert inden for feltet og vil være designet til at sikre, at selvom du måske har visse sundhedsmæssige udfordringer, kan du stadig køre sikkert under bestemte forhold.

Hvor ofte skal jeg have fornyet min kørekortattest?

Ifølge den nyeste lovgivning er der i mange tilfælde ikke længere krav om en lægeattest for at få fornyet kørekortet. Dog er der nogle vigtige nuancer, du bør være opmærksom på:

 1. Tidligere tidsbegrænsede kørekort
  Hvis dit kørekort tidligere er blevet udstedt med en tidsbegrænsning på grund af helbredsmæssige årsager, vil du stadig skulle fremlægge en lægeattest ved fornyelse.

 2. For de fleste andre
  Hvis du ikke har haft en tidsbegrænsning på dit kørekort af helbredsmæssige årsager, kan du nemt og enkelt forny dit kørekort på Borgerservice uden at skulle fremvise en lægeattest.

 3. Gyldighedsperiode for ældre kørekort
  Hvis dit kørekort er udstedt før den 19. januar 2013, gælder det typisk, indtil du fylder 70 år. Når du når denne alder, skal du have fornyet dit kørekort for at fortsætte med at køre bil.

 4. Dit ansvar
  Det er vigtigt at understrege, at det er dit eget ansvar at sørge for at få fornyet dit kørekort i tide. Det er ikke nok kun at huske gyldighedsdatoen; du bør også være opmærksom på eventuelle helbredsmæssige forandringer, som kan påvirke din evne til at køre bil sikkert.

Selvom lovgivningen nu er blevet mere fleksibel med hensyn til kravet om lægeattest, er det vigtigt, at du altid er opmærksom på dine helbredsmæssige forhold og deres potentielle indvirkning på din evne til at køre sikkert. Hvis du er i tvivl, anbefales det altid at konsultere med din læge. Sikkerhed bør altid være din førsteprioritet.

Se hvordan en EKG-test udføres. Se hvordan Mette BL Thomsen for taget testen.

Her er en kort beskrivelse af, hvad du kan forvente, når du skal have lavet en EKG-test

Klar til at komme på vejene?

Når du føler dig klar, er du velkommen til at bestille tid til din kørekortattest hos os. Vi ser frem til at hjælpe dig sikkert på vejene!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formålet med en kørekortattest?

En kørekortattest er en lægelig vurdering af, om du sundhedsmæssigt er i stand til at køre bil sikkert. Den sikrer, at ingen kendte medicinske forhold forhindrer dig i sikkert at deltage i trafikken.

Skal alle have en kørekortattest ved fornyelse af kørekort?

Nej, ikke nødvendigvis. Der er ikke længere krav om lægeattest for at få fornyet kørekortet, medmindre dit kørekort tidligere har været udstedt med tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager. Hvis dit kørekort er udstedt før den 19. januar 2013, gælder det typisk, indtil du fylder 70 år. Derefter skal det fornyes.

Hvor hurtigt kan jeg få min kørekortattest efter lægebesøget?

Typisk vil du kunne få din attest med det samme efter din konsultation, men det er altid en god idé at spørge din læge om den forventede ventetid.

Hvad skal jeg medbringe til min lægekonsultation for kørekortattesten?

For at gøre processen så smidig som muligt, bør du medbringe gyldigt billed-ID, dit nuværende kørekort (hvis du har et), og eventuel dokumentation for medicinske tilstande eller behandlinger, du gennemgår. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte lægens klinik på forhånd for at få en præcis liste over nødvendige dokumenter.