Skip to main content

Sygemelding

Fagligt opdateret: 18. april 2024

Sygemelding er en erklæring fra en læge, som officielt dokumenterer, at en person på grund af sygdom ikke er i stand til at varetage sit arbejde eller sine daglige pligter. Det er et vigtigt dokument, der sikrer, at patienter får den nødvendige hvile og behandling, samtidig med at arbejdsgivere er informeret om fraværet.

Jakob Fraes
Speciallæge i Almen Medicin, Ph.d.
Læs mere om Sygemelding. Alt du bør vide.

Hvad er en varighedsattest?

Varighedsattesten er en specifik type af sygemelding, der angiver en forventet varighed af sygdomsforløbet. Den giver en tidsramme for, hvornår patienten forventes at kunne genoptage arbejdet. Dette hjælper både arbejdsgivere og patienter med at planlægge og tilpasse sig den givne situation.

Hvordan får man en sygemelding?

For at få en sygemelding skal du bestille en tid hos Lægerne Danmark eller den praktiserende læge, du er i behandling hos. Lægen vil vurdere din tilstand og afgøre, om en sygemelding er nødvendig. Hvis det er tilfældet, vil lægen udfylde de nødvendige papirer og give dig en kopi.

Hvornår har man brug for en sygemelding?

Det er typisk nødvendigt med en sygemelding, hvis man er fraværende fra arbejde i mere end et par dage på grund af sygdom. Reglerne varierer dog fra arbejdsplads til arbejdsplads, så det er vigtigt at kende sin arbejdsgivers politik omkring sygefravær.

Hvad skal man gøre efter man har fået en sygemelding?

Når du har modtaget din sygemelding, skal du sørge for at informere din arbejdsgiver om din tilstand og den forventede varighed af dit fravær. Mange arbejdsgivere kræver, at du sender en kopi af sygemeldingen, så de har den til deres optegnelser.

Hvilke rettigheder har man som sygemeldt?

Når du er sygemeldt, har du ret til at tage den nødvendige tid til at komme dig. Du er beskyttet mod uberettiget fyring på grund af sygdom, og du kan også have ret til sygedagpenge afhængigt af din arbejdskontrakt og landets sociale sikringsordninger.

Hvordan forholder man sig ved langvarig sygdom?

Ved længerevarende sygdomsforløb er det vigtigt at holde tæt kontakt med både din læge og arbejdsgiver. Din læge kan revidere din varighedsattest, hvis dit helbred ikke forbedres som forventet. Det er også afgørende at kende dine rettigheder og forpligtelser i forhold til din arbejdsgiver, da der kan være behov for yderligere dokumentation eller samtaler om din fremtid på arbejdspladsen.

Efter at have læst ovenstående information, er du nu klar til at bestille tid hos din læge, hvis du har brug for en sygemelding. Vi er her for at hjælpe og sikre, at du får den bedste pleje og rådgivning.

Ofte stillede spørgsmål om sygemelding

Skal jeg altid have en sygemelding, hvis jeg er syg?

Nej, typisk kræves en sygemelding kun, hvis du er fraværende fra arbejde i mere end et par dage. Men det er vigtigt at kende din arbejdsgivers politik omkring sygefravær.

Hvordan bestiller jeg tid til at få en sygemelding?

Du kan bestille tid hos din praktiserende læge eller den læge, du er i behandling hos. Når du besøger lægen, vil han/hun vurdere din tilstand og afgøre, om en sygemelding er nødvendig.

Kan min arbejdsgiver afvise min sygemelding?

En arbejdsgiver kan ikke afvise en officiel sygemelding fra en læge. Dog kan de anmode om yderligere dokumentation eller en second opinion, hvis de har grund til at tro, at sygemeldingen ikke er berettiget.