Skip to main content

Henvisning, recepter og attester

Find viden og information om henvisning, recepter og attester.

Forsikringsattest

1.400 kr.
Forsikringsattest En forsikringsattest er et officielt dokument, som en læge udsteder for at bekr…

Fit to fly attest

750 kr.
Fit to fly attest Fit to fly er en attest, som bekræfter, at du er sund og rask nok til at flyve….

Sportsattest

750 kr.
Sportsattest Sportsattest er et dokument, der bekræfter en persons fysiske egnethed til at deltag…

Kørekortattest (For gruppe 2-sikrede)

750 kr.
Kørekortattest: Alt du bør vide før ud bestiller Når du søger om at få eller forny dit kørekort, …

Henvisning til speciallæger

Henvisning til speciallæger Når din praktiserende læge mener, at du har brug for en specialist ti…

Henvisning fra læge til sygehus

Henvisning fra læge til sygehus Når du oplever sundhedsproblemer, der kræver særlig ekspertise el…

Henvisning til fysioterapeut

Henvisning til fysioterapeut Hvis du oplever muskel- eller ledsmerter, problemer med bevægelighed…

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog er en mulighed for dig som patient, når du opleve…

Sygemelding

Sygemelding Sygemelding er en erklæring fra en læge, som officielt dokumenterer, at en person på …

Forny recept og få ny recept

Forny recept og få ny recept Når du får en recept fra din læge, er det ofte en tilladelse til at …